"Być zwyciężonym i nie ulec - to zwycięstwo
Zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska"

- Józef Piłsudski -

"Dług za szkołę spłacam swym życiem.
Za wpojoną mi miłość do Ojczyzny - płacę miłością serca."

- Ks. Ignacy Skorupka -

 • Foto 1
 • Foto 2
 • Foto 3
 • Foto 4
 • Foto 5
 • Foto 6
 • Foto 7
 • Foto 8
 • Foto 9
 • Foto 10
 • Foto 11
 • Foto 12
 • Foto 13
 • Foto 14
 • Foto 15
 • Foto 16
 • Foto 17

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku


Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku. • Data publikacji strony internetowej:

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.Treści niedostępne
 • 1. Grafiki nie posiadają treści alternatywnych w postaci tekstu


 • 2. Brak wersji kontrastowej


 • 3. Brak powiększania czcionki


 • 4. Brak menu dla niepełnosprawnych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności • Deklarację sporządzono dnia:

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Arkadiusz Wójcik.

 • E-mail: art6@poczta.onet.pl

 • Telefon: 798 729 671Każdy ma prawo: • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać: • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.Skargi i odwołania


Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im Bitwy Warszawskiej 1920 Roku

 • Adres: ul. Kościelna 2

  05-254 Józefów

 • E-mail: dyrektor@zswj.dabrowka.net.pl

 • Telefon: 29 757 93 04


Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna


1. Budynek jednopiętrowy


2. Dwa wejścia- przy wejściu od strony szatni podjazd dla niepełnosprawnych.


3. Dwie toalety dla niepełnosprawnych


4. Planowana przebudowa drugiego wejścia.


5. Brak windy na pierwsze piętro. 


6. Brak miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych


Statystyka strony

Strona oglądana: 1134 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Arkadiusz Wójcik, data: 02.10.2020 r., godz. 00.00
Wprowadził:Adam Podemski, data: 02.10.2020 r., godz. 11.20
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 02.10.2020 r., godz. 11.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.10.2020 r., godz. 11.20Adam PodemskiDodanie strony

Copyright

© 2010 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku w Józefowie
Zawartość merytoryczna: Arkadiusz Wójcik, e-mail: pgwj@op.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 grudnia 2010 r.